School Fees & Scholarship

 S.No  Name of the Trust/Place  School fees/ Tuition Classes  Scholarship
      1  Ahmedabad -Sant Hirdaram/Om Namah Sewa Trust                        100                     273
      2  Ajmer -Sudhar Sabha                        200
      3  Bangalore- JSSF Direct                          71
      4  Bhopal -Bhartiya Sindhu Sabha                          59
      5  Bhilwara – Jai Ambey                          19                       46
      6  Jamnagar – Shivshakti Clinic                          18
      7  Jaipur – Sindhu welfare Society                        360                       41
      8  Jeev Daya Sansthan,Ulhasnagar                     1,614
      9  Mumbai – HS  Kundan Foundation (DOSTI)                          92
    10  Mumbai – MU Trust                        101
    11  Satna – Sant Kanwar Ram Sewa Kendra                        208
    12  Udupi – Shanthi Dhama Trust                          90
    13  Vadodara – Sindhu Sewak Sangh                          17                       –
 Total Beneficiaries 2949                   360