House Repair

 Sl No  Name of the Trust  House Repair
      1  Ahmedabad -Sant Hirdaram/        Om Namah Sewa Trust                   29
      2  Jeev Daya Sansthan – Ullasnagar                     4
      3  Ajmer -Sudhar Sabha                   36
      4  Bhopal -Bhartiya Sindhu Sabha                     3
      5  Bhopal -Jeev Sewa Sansthan                     3
      6  Jamnagar – Shivshakti Clinic                     1
      7  Satna – Sant Kanwar Ram Sewa Kendra                   33
      8  Vadodara – Sindhu Sewak Sangh                     7
 No.of Beneficiaries            116