Marriage

 S.No  Name of the Trust  Marriage
      1  Ahmedabad -Sant Hirdaram/        Om Namah Sewa Trust                84
      2  Jeev Daya Sansthan – Ullasnagar                71
      3  Ajmer -Sudhar Sabha                25
      4  Bhopal -Bhartiya Sindhu Sabha                41
      5  Jamnagar – Shivshakti Clinic                  2
      6  Jaipur – Sindhu welfare Society              126
      7  Satna – Sant Kanwar Ram Sewa Kendra                20
      8  Vadodara – Sindhu Sewak Sangh                  5
 No.of Beneficiaries          374