RATION

 S.No  Name of the Trust  Ration
      1  Ahmedabad -Sant Hirdaram/        Om Namah Sewa Trust            108
      2  Jeev Daya Sansthan – Ullasnagar            620
      3  Ajmer -Sudhar Sabha              70
      4  Bhopal -Bhartiya Sindhu Sabha              90
      5  Bhopal -Jeev Sewa Sansthan            222
      6  Bhilwara – Jai Ambey              43
      7  Jamnagar – Shivshakti Clinic              31
      8  Jaipur – Sindhu welfare Society              75
      9  Satna – Sant Kanwar Ram Sewa Kendra              87
    10  Vadodara – Sindhu Sewak Sangh            123
 No.of Beneficiaries     1,469