Jai Shivshakti Health & Educational Foundation > Residential School & Support Education

Residential School & Support Education

 S.No   Name of the Trust/Place   Residential School   Support Education 
      1  Tinuskia (Assam)- Purbotar Vikash Parishad                    20
      2  Hapur (UP)- Siksha Bharati,                    33
      3  9 Govt aided Schools, Magadi Taluk               1,127
      4  100 Ekal Vidyalaya               3,000
 Total Beneficiaries                   53            4,127